REKLAMA

Ustroń - Mestské námestie

Priamy prenos na júl 19, 2016
zobrazenia

Popis

PATRÓN FOTOAPARÁTU - MESTO USTROŃ

Prvá historická zmienka o Ustroni pochádza z roku 1305 a je zaznamenaná v Knihe poplatkov vroclavských biskupov, kde sa v zozname obcí povinných platiť desiatky spomínajú okrem iných aj Ustroň a Lyppowetz. A preto sa za dátum založenia Ustroňa bežne považuje rok 1305, hoci samotné mesto je nepochybne staršie.
Ustroň prešiel od svojho vzniku až po súčasnosť veľkou premenou.

Malá osada založená v Beskydskej doline sa za sedem storočí svojej existencie zmenila na 15-tisícové mesto, ktoré je obľúbeným kúpeľným a rekreačným strediskom známym nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí. O rozvoj Ustroňa sa zaslúžilo mnoho generácií obyvateľov, ktorí tu žili, pracovali, zakladali rodiny a odovzdávali lásku k svojej krajine svojim nástupcom. Toto nádherné miesto uprostred hôr a lesov, pretnuté stuhou rieky Visly, je pre bývalých i súčasných obyvateľov Ustronia nepochybne srdcu najdrahším kútom - symbolickým otcovským domovom.

Mapy
REKLAMA
0 Komentáre

Prihlásenie zapojiť sa do diskusie

REKLAMA

Chat

REKLAMA
Odosielanie správ len prihláseným